Контакты


Лодзинское воеводское управление в Лодзи

Департамент здравоохранения, семьи и социальной политики
90-502 Лодзь, ул. Жеромского, 87.
 
 
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl