Контакти

Лодзинське воєводське управління в Лодзі

Департамент охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики
90-502 Лодзь, вул. Жеромського, 87.

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl