Про проект

Повідомляємо, що Лодзинський воєвода 7 грудня 2018 року уклав з Центром обслуговування європейських проектів Міністерства внутрішніх справ та адміністрації фінансову угоду щодо фінансування з Фонду надання притулку, міграції та інтеграції та державного бюджету Проекту «Лодзинське підтримує інтеграцію іноземців»

Термін реалізації Проекту: 1 квітня 2019 р. – 31 березня 2021 р.

Загальний бюджет проекту: 3 214 667,00 PLN в тому числі внесок Фонду надання притулку, міграції та інтеграції складає 2 411 000,00 PLN.

Бенефіціари проекту:

 1. іноземці, які не мають громадянства жодної з країн ЄС, і водночас належать принаймні до однієї з таких груп:
  1. особи, які отримали статус біженця або статус особи, яка потребує додаткового захисту, у значенні Директиви 2011/95/ЄС Європейського парламенту і Ради від 13 грудня 2011 р. щодо стандартів кваліфікації громадян третіх країн або осіб без громадянства як осіб, які потребують міжнародного захисту, єдиного статус біженців або осіб, які мають право на отримання додаткового захисту та змісту наданого захисту (Офіційний вісник Європейського Союзу L 337 від 20.12.2011, с. 9);
  2. іноземці, які не є громадянами Європейського Союзу (ЄС) і легально перебувають на території Республіки Польща (РП) відповідно до положень Закону від 12 грудня 2013 року щодо іноземців (зведений текст Законодавчого вісника 2018 р., позиція 2094 з поправками) на підставі:
   1. візи, зазначеної в ст. 60 п. 1 пп. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25;
   2. дозволу на тимчасове перебування та постійне перебування (ст.195, за винятком п. 1 пп. 6а), однак, цей виняток не поширюється на осіб, які отримали дозвіл на перебування з гуманітарних причин;
   3. дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС (ст. 211);
   4. документа, що підтверджує наявність згоди на толероване перебування під назвою «дозвіл на толероване перебування» (ст. 226 п. 5);
   5. дозволу на перебування з гуманітарних причин.
  3. діти вищезгаданих осіб (які не є громадянами ЄС), народжені на території Республіки Польща. На інших дітей розповсюджуються умови пунктів 2, 4, 5, 6 і 8 відповідно
  4. іноземці, які подали заяву на отримання дозволу на проживання на визначений період в режимі аболіції, а на даний момент перебувають на території Республіки Польща на підставі штампа, які:
   1. подали заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування (ст. 108 п. 1 пп. 2);
   2. подали заяву на отримання дозволу на постійне перебування (ст. 206 п. 1 пп. 2);
   3. подали заяву на отримання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС;
   4. подали заяву про продовження шенгенської візи або національної візи (ст. 87 п. 1 пп. 1), в якій обґрунтування відповідає одній з наступних цілей, зазначених у ст. 60 п. 1 пп. 4-6, 9-13, 17, 18а-21, 23-25;
   5. подали заяву про продовження терміну перебування в рамках безвізового режиму на території Республіки Польща (ст. 300 п. 4).
  5. іноземці, які перебувають на території Республіки Польща в рамках безвізового режиму.
  6. іноземці, які не є громадянами ЄС, які перебувають на території Республіки Польща, які знаходяться в процесі отримання дозволу на легальне перебування в Польщі. Підтримка цих осіб обмежується наданням допомоги в отриманні дозволу на легальне перебування.
  7. подружжя, предки та нащадки осіб, що належать до груп, зазначених у пп. 2-5 і 8, у тій мірі, в якій це необхідно для ефективного здійснення діяльності, включно з громадянами Польщі або інших країн Європейського Союзу.
  8. Особи, які не є громадянами ЄС та перебувають на території Республіки Польща легально, які подали заяву на:
   1. надання іноземцю дозволу на тимчасове перебування (ст. 108);
   2. надання іноземцю дозволу на постійне перебування (стаття 206);
   3. надання іноземцю дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу (ст. 223);
   4. продовження шенгенської візи або національної візи (ст. 87), в якій обґрунтування відповідає одній з наступних цілей, зазначених у ст. 60 п. 1 пп. 4-6, 9-13, 17, 18а-21, 23-25;
   5. продовження терміну перебування в рамках безвізового режиму на території Республіки Польща (ст. 300).
    і отримали у проїзному документі штамп, що підтверджує подання заяви на надання дозволу.

Увага! Іноземці, які подали вищезгадану заяву, але не отримали штампа в проїзному документі, можуть скористатися лише підтримкою, обмеженою до надання допомоги в отриманні дозволу на легальне перебування в Польщі. Повною підтримкою вони можуть скористатися після отримання штампа в проїзному документі.

 1. працівники соціальної сфери та повітових служб зайнятості
 2. вчителі

Діяльність проекту:

 1. відкриття та ведення інформаційних та консультаційних пунктів для іноземців, в яких буде надаватися допомога у вирішенні питань, пов'язаних з легалізацією перебування, допомога психолога, юриста, професійного консультанта та допомога культурного наставника,
 2. курси польської мови для іноземців щонайменше на двох рівнях навчання,
 3. курси адаптації для іноземців, що охоплюють питання польської культури, традицій, свят, кухні, умов життя, соціальної структури та принципів соціального співіснування.
 4. інтеграційні заходи для дітей, в яких братимуть участь діти-іноземці та їхні польські ровесники,
 5. навчання для працівників соціальної сфери і повітових бюро праці в сфері обслуговування іноземців, міжкультурних відмінностей, допомоги людям, які є жертвами торгівлі людьми,
 6. спеціалізовані навчання для вчителів з викладання польської мови як іноземної та роботи з мультикультурним класом.

Зазначені вище проекти будуть реалізовані підрядниками.

Участь у проекті безкоштовна!

Координатори проекту:

Беата Совіньска тел. 42 664 20 31
Себастіан Раковскі тел. 42 664 20 69

Лодзинське воєводське управління в Лодзі
Департамент охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики
90-502 Лодзь, вул. Жеромського, 87.
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl