Contact

Łódź Province Office in Łódź

Łódź Province Office in Łódź Department of Health, Family and Social Policy 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl