Information and advisory centre

Project coordinators:
Beata Sowińska tel. 42 664 20 31
Sebastian Rakowski tel. 42 664 20 69

Łódź Province Office in Łódź
Department of Health, Family and Social Policy
90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87.
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
tel.: (+48) 42 664-10-00, (+48) 42 664-10-01
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl